Timp de conducere. Monitorizarea timpilor de conducere. Diagrame tahograf. Citirea cardurilor şi a tahografelor digitale. Raportare.

Pobierz demo

Descarcă versiunile demonstrative ale software-ului

Regulamentul 561/2006

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) 2135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEEnr. 3820/85 al Consiliului.

Regulamentul 561/2006 (format PDF; 565 kB)

Regulamentul 561/2006 – timpul de lucru al şoferului.