Timp de conducere. Monitorizarea timpilor de conducere. Diagrame tahograf. Citirea cardurilor şi a tahografelor digitale. Raportare.

Pobierz demo

Descarcă versiunile demonstrative ale software-ului

Regulamentul 1360/2002

Regulamentul (CE) nr. 1360/2002 al Comisiei din 13 iunie 2002 de adaptare pentru a şaptea oară la progresul tehnic a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatele de înregistrare în transportul rutier.

Regulamentul 1360/2002 (format PDF; ? MB)