Timp de conducere. Monitorizarea timpilor de conducere. Diagrame tahograf. Citirea cardurilor şi a tahografelor digitale. Raportare.

Pobierz demo

Descarcă versiunile demonstrative ale software-ului

Directiva 2006/22/CE

Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 şi nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier şi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului.

Directiva 2006/22/CE (format PDF; ? kB)