Timp de conducere. Monitorizarea timpilor de conducere. Diagrame tahograf. Citirea cardurilor şi a tahografelor digitale. Raportare.

Pobierz demo

Descarcă versiunile demonstrative ale software-ului

Actualităţi
Politica de calitate

Legi şi directive

Regulamentul 3820/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 de armonizare a anumitor dispoziţii din domeniul social privind transportul rutier.

Hotărârea 3820/85Regulamentul 3820/85 (format PDF; ? kB)

Regulamentul 3820/85

Regulamentul 3820/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 de armonizare a anumitor dispoziţii din domeniul social privind transportul rutier. Regulamentul 3820/85 (format PDF; ? kB)

Directiva 2006/22/CE

Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 şi nr. 3821/85 ale Consiliului privind [..]

Read more »

Regulamentul 1360/2002

Regulamentul (CE) nr. 1360/2002 al Comisiei din 13 iunie 2002 de adaptare pentru a şaptea oară la progresul tehnic a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatele de [..]

Read more »

Acordul AETR

Acordul european AETR privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale . Acordul AETR (format PDF; ? kB)

Regulamentul 561/2006

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de [..]

Read more »

Regulamentul 3821/85

Regulamentul 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier. Regulamentul 3821/85 (format PDF; ? kB)